Samisk

Mánnodagá 25. biejve gålgådismánon kl. 19.00 gåhttju Sáme låhkåmguovdásj ja Hábmera girjjevuorkká hávsskes båddåj Ájluovta girjjevuorkkáfiliálan. Duodjuhahttijn besa gulldalit gå Anne Silja Turi låhkå muhtem subttsasa Anders Urheima girjes “Buojddedågge, buojddedågge” ja Kurt Tore Andersena girjes “Gå skirri sádá”. Girjjevuorkká guossot káfav ja tiejav aktan svarkajn.

Sáme giellavahko ulmme l sámegielaj árvov låggŋit, ja máhtudagáv sámegielaj ja kultuvra birra lasedit ålles sebrudagán. Jur dán vahko galggi sámegiela gullut ja vuojnnut juohkka sajen.

Buorisboahtem!

Norsk

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og Hamarøy bibliotek inviterer til en koselig kveldsstund på Drag bibliotekfilial mandag 25. Oktober kl. 19.00. Mens du strikker eller driver med annen lett duodje så vil Anne Silja Turi lese høyt fra Anders Urheims bok «Buojddedågge, buojddedågge» og Kurt Tore Andersens bok «Gå skirri sádá». Biblioteket stiller med kaffe, te og enkel servering. 

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

Velkommen!