Hábmera suohkan barggá suohkana sebrudakoasseplánajn, ja dán aktijvuodan sjaddá álmmuktjåhkanibme. Viesáda ietja bargguj oassálassti åvddånbuktet åvddånahttemulmijt ja dåjmajt dán sebrudakoassepládnaj, ja viesáda árvvalusá li dan diehti ájnnasa. 

Sávvap ienemus oasse viesádijs båhti tjåhkanibmáj, ja jus ij la máhttelis Ulvsváhkáj boahtet máhtá tjáhkánimev nehta baktu tjuovvot. Sijddahuodnahin tjuovvop diedon koronaárvvalusájt. Se streaming her.

Buorisboahtem! 

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune jobber med kommuneplanens samfunnsdel, og i den forbindelse arrangeres det et folkemøte for alle innbyggerne i hele kommunen. Det er innbyggerne som gjennom medvirkning er med på å sette utviklingsmål og tiltak i samfunnsdelen, og derfor er folkets innspill av stor betydning.  

Vi ønsker at de fleste møter opp, og har du ikke mulighet vil møtet bli streamet. Se streaming her. Vi skal sørge for at møtelokalet er koronavennlig.

kl. 18:00 Åpning ved ordfører Britt Kristoffersen (SP)
kl. 18:10 Innledning ved Bror Myrvang, Bedriftskompetanse AS
kl. 18:20 Hva er viktig for deg? En digital spørreundersøkelse ved Kirsten Ravna Østby, Bedriftskompetanse AS
kl. 19:00 Styrt debatt ved Bror Myrvang, Bedriftskompetanse AS
kl. 20:00 Avslutning

Velkommen!