-De siste dagene har vært vanskelige for oss i Hábmer - Hamarøy, forteller ordfører Britt Kristoffersen. -Det har vært flere presseoppslag om forslaget og mange diskusjoner i sosiale media den siste uken. Situasjonen som har oppstått berører oss alle, og det er vondt og vanskelig for folk i hele kommunen.

-Dette er sårt for de som opplever at det ikke er plass til dem. Det er like sårt for de som kjenner på å bli tillagt holdninger de ikke står for. Ingen er tjent med en situasjon der vi ikke snakker sammen på en ordentlig måte. Det tror jeg vi greier best utenfor sosiale medier, gjennom å møtes, samhandle og vise interesse for hverandre.

Ordføreren understreker at et innbyggerforslag er et lovlig virkemiddel for innbyggere som vil sette en sak på dagsorden i kommunen. -Behandlingen av forslaget er det kommunestyret som må ta stilling til, gjennom å avgjøre om forslaget skal utredes eller ikke. Blir valget å utrede, vil innholdet i forslaget få nødvendig saksforberedelse av administrasjonen før det legges frem til ny behandling.

-Jeg har fått mange henvendelser fra folk som har skrevet under, som understreker at det handler om politikk, en protest mot kommunereformen, og et ønske om endring. - Hver og en som har signert innbyggerforslaget eier selv sannheten om egne motiver. Selv om det kan leses på en smertefull måte, og det oppleves personlig.

-Jeg håper at vi kan skille mellom sak og person. Jeg håper også at vi tar vare på barn og ungdom som blir påvirket av det som vi voksne nå må løse til beste for hele kommunen.

-I min kommune skal det være plass til alle, og frihet til å ha meninger.