Diabetessykepleieren tilbyr oppfølging og kontroller av pasienter med diabetes type 2 i samarbeid med fastlegen/vikarlege på Drag og Oppeid. Diabetessykepleieren kan også kontaktes for råd og veiledning.

Åpningstider:

  • Drag legekontor annenhver tirsdag (lik uke).
  • Oppeid legekontor hver torsdag

Timebestilling: timer kan bestilles via legekontoret. Ring 75 76 50 80 mandag - fredag i tiden 08:30 - 10:00 og 13:00 -14:30.