Han ber derfor trafikanter ta hensyn og tilpasse seg forholdene. Det vil bli utført høvling av veiene så snart forholdene tilsier at dette er hensiktsmessig. Tilbakemeldinger om dårlige veier sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no.