Plakat om bokgaver til infoskjerm - lulesamisk_1100x619

Suohkana varresvuohtastasjåvnnå ja girjjevuorkká bagádi ja doarjju æjgádijt ja ietjá ållessjattugijt gudi sihti låhkåt ja ságastit sámegielav ietjasa mánáj.

Máná oadtju girjjevattáldagájt varresvuohtastasjåvnås ja girjjevuorkás.

Guládalá varresvuohtastasjåvnåjn ja girjjevuorkájn ietjat suohkanin Lågå munji! prosjevtas. Nåvkå fállo!

Ienep diedo.

Både helsestasjon og bibliotek i kommunen gir veiledning og støtte til foreldre og andre voksne som ønsker å lese og prate samisk med sine barn.

Barna får gavebøker fra helsestasjonen og biblioteket.

Hør med helsestasjonen og biblioteket i din kommune om prosjektet Les for meg! Helt gratis!

Se mer her.

 

Tekst og bilde: Sametinget