Samisk

Sáme oahpestiddje li nuora gudi manádi Vuonarijkav miehtáj ja lågådalli sámij birra, ienemusát joarkkaskåvlåjn. Oahpestiddje låhki Sáme kultur- ja sebrudakmáhtov Sáme allaskåvlån Guovddagæjnon, ja oahpestiddje barggo la oassen sijá åhpadusás. 

Ulmme oahpestiddjeårnigijn le gáttov, nuppástimev ja rasismav hieredit. Ja doajmma le aktisasjbarggo Suohkana- ja guovllodepartementa ja Sáme allaskåvlå gaskan. 
Lågå ienebuv oahpesdiddjeårnigij birra dánna

Hábmera suohkan sávvá vuorbev nammadimij ja tjuovvus de vuorbev bargujn. 

 

Norsk

Samiske veivisere er studenter som reiser rundt i Norge og holder foredrag om samer, først og fremst på videregående skoler. Veiviserne studerer Samisk kultur- og samfunnskunnskap ved Samisk høgskole i Kautokeino, og arbeidet som veiviser er del av utdanningen deres.

Målet med veiviserordningen er å forebygge fordommer, diskriminering og rasisme. Og tiltaket er et samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og Samisk høgskole i Kautokeino. 
Les mer om veiviserordningen her.

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune gratulerer de begge to med utnevnelsen og ønsker de lykke til med arbeidet.