De øvrige representantene er Annie Wist og Rannus Kunto fra Drag skole og Ingvill Nedregård, Vilja Eriksen og Ida Storeide fra Oppeid skole. På dette første møte var også vararepresentantene til stede og alle fikk opplæring via e-læring, noen øvelser, dialoger, samt valg. Videre var tema Kommuneplanens samfunnsdel.     

Det nye ungdomsrådet er etablert under forutsetning av at valgene godkjennes av Kommunestyret.