Bodø2024 var representert ved direktør André W. Larsen og programsjef Henrik Dagfinrud. De besøkte først Árran lulesamiske senter, og hadde møte med seniorrådgiver Lars Magne Andreassen og staben. Deretter ankom de Hamsunsenteret til felles lunsj. Etter lunch var det nytt møte der Hamsunsenteret var representert med direktør Solveig Hirsch. Kommunen var representert med assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik, kulturleder Hilde Fredheim og de øvrige i Kulturforum i Habmer - Hamarøy. Bodø2024 fikk i møtet presentert planene om Míha kulturfestival og prosjekt Vi é her - Mil lip dappe 2024. Míha betyr stolt og det er en årlig kulturfest i en tospråklig kommune, med særlig fokus på barn.

Gjestene fikk omvisning på Hamsunsenteret, og hadde dialog om senterets prosjekt "Messy corners". Dette prosjektet handler om å utforske skjulte, mørke sider hos en kunstner som på ulike måter bryter med et image og tar for seg den kontroversielle Hamsun. Det ble også diskutert UNG2024 - Ungdomsprosjektet i Europeisk kulturhovedstad, Bodø2024. 

Om Bodø2024

Bodø2024 er det største kulturprosjektet i Norge på over 10 år, og det største i Nord-Norge noensinne. Formålet med Europeisk Kulturhovedstad er å bringe Europas befolkning sammen - med kultur som virkemiddel.

Anledningen skaper betydelige kulturelle, sosiale og økonomiske fordeler til å kunne forandre på by og regionens image, samt skape synlighet på en internasjonal skala. I 2024 blir det gjennomført over 600 arrangementer i hele Nordland fylke. Bodo2024 har valgt å fokusere på blant annet ungdom, kompetansebygging, bærekraft og samarbeid med forskjellige europeiske institusjoner. Effektene på sikt er å bygge et solid fundament for kultursektoren i Nordland fylke i framtiden. Bodø2024 er også derfor et samfunnsprosjekt som skal gjøre regionen vår en attraktiv plass å bo i. 

Les mer her.