Biblioteket hjelper

Fremdeles er bøker ryggraden i bibliotektilbudet, og det skal de selvsagt fortsatt være. I Hábmera - Hamarøy har vi ei boksamling til å være stolt av som brukes flittig av alle fra de minste barna til den godt voksne delen av befolkninga.

Det biblioteket ikke har selv i boksamlingen sin kan de låne fra andre bibliotek, for som det står i bibliotekloven så er folkebibliotekene ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Det betyr blant annet at hvis du ønsker å ta opp fag fra videregående skole, eller studere ved et universitet, så kan biblioteket være løsninga. Biblioteket låner inn pensumbøker slik at du kan studere hjemmefra, eventuelt ved siden av jobb. Biblioteket i Hábmera - Hamarøy forteller om pedagogikkstudenter, kokkelærlinger og helsefagarbeidere som har tatt fagbrev og også om privatister i kjemi- og prosessfag som skal opp til eksamen i disse dager. De har alle nytt godt av bibliotekets tjenester.

Møteplass for alle

Biblioteket skal være gratis og uforpliktende møteplass for alle, et sted der du kan sette deg for å bla litt i aviser eller tidsskrifter eller bare henge - som ungdommen sier. Hvis folk skal ønske å bruke tid i biblioteket så må det være et sted som er innbydende. Sist sommer var vi så heldige at TQC sponset maling og arbeidskraft slik at bibliotekfilialen på Drag fikk en etterlengtet ansiktsløft. På hovedbiblioteket på Oppeid er 1. etasje ommøblert for å skape en enda koseligere lesekrok, noe som har blitt godt tatt imot av de faste bibliotekbrukerne.

Hábmera - Hamarøy har for tiden mange innbyggere med utenlandsk opprinnelse. Biblioteket har tatt opp igjen tilbudet om språkkafe slik at alle innbyggere i kommunen kan møtes over en kopp kaffe og snakke norsk, på uformelt vis og på ulike nivå. Biblioteket har et ønske om å få til en språkkafe der de som ønsker å øve på samisk kan møtes.

Lulesamiske litteraturformidler og litteratur-podcast

Sametingets lulesamiske litteraturformidler bor og virker i kommunen. Det har bibliotekets brukere hatt stor glede av. I samarbeid med litteraturformidleren har det vært mange arrangement, spesielt rettet mot barn, på lulesamisk i bibliotekene. Under Samisk språkuke leste vår egen Anita Nergård sine egne dikt på samisk og på norsk, både på Drag bibliotekfilial og på hovedbiblioteket på Oppeid. På den måten fikk både samiskspråklige og norskspråklige gleden av å høre lulesamisk og samtidig forstå innholdet.

Hovedbiblioteket på Oppeid er kombinasjonsbibliotek med Knut Hamsun videregående skole. Skolebibliotekaren har startet en litteratur-podcast i samarbeid med elevene på Knut Hamsun videregående skole. Snart er tredje episode ute, og podcasten Pantastisk anbefales. Om du tror at ungdom ikke leser så bør du finne fram Pantastisk på Spotify eller ITunes og høre på når reflektert ungdom snakker om litteratur!

Viktige temaer

Sist høst fikk biblioteket tilskudd fra Fritt ord for å invitere til debatt om de vanskelige spørsmålene og de ubehagelige samtalene. Biblioteket hadde første arrangement under Mihá 2022 og senere to arrangement under Hamsundagene 2022. Forfattere som Ella Marie Hætta Isaksen, Kathrine Nedrejord og Mikael Niemi snakket om viktige temaer som samisk identitet, seksuelt misbruk og om det er akseptabelt å bruke Lars Levi Læstadius i romans form. Biblioteket har nylig fått tilsagn om nytt tilskudd fra Fritt ord. Fortellinger om flukt er tema for det som skal bli 3 arrangement i løpet av 2023. Det skal gå til en minnekveld for forfatteren Per Knutsen, et arrangement om unge flyktningers flukt til bygda og sist, men ikke minst, grenselosenes innsats under 2. verdenskrig.

Biblioteket har mange ting på tapetet og mange planer, men de som jobber på biblioteket ønsker å strekke seg så langt det er mulig innenfor de økonomiske rammene de er gitt. De er mottakelige for ønsker og ideer til hva biblioteket kan gjøre for deg i fremtiden. Målet er som sagt å være en bygger av lokalsamfunnet, intet mindre.

 

Kommunalleder Oppvekst Gunnar Solstrøm