Kick-off Mihá

Fredag 24. mars

Kl. 17:00-19:00 Forelesning: Gamle Váhtjer-/Jiellevárregáppte på Árran. 
Kl. 19:30-21:00 Kurs: Sying av mátjuk, første del på Árran. Andre del lørdag 25. mars kl 09:30-18:30.

Mihá kulturfest

Mandag 27. - fredag 31. mars

Bokloppemarked på hovedbiblioteket på Oppeid hele uken. 

Tirsdag 28. mars - fredag 31. mars  

Sámedigge- Sametinget: Samiskspråklig bokutstilling «Lågå munji! - Les for meg!» på Árran hele uken.

Mandag 27. mars

Kl. 09:00-18:15 Konferanse om lulesamisk bibeloversettelse på Árran m/middag på Hamarøy hotell.
Kl. 11:30-12:00 Lesestund - låhkåmbåddå for barn på samisk på Árran. Åpent for alle.
Kl. 14:00 Utstillingsvisning «fragmenter av levde liv» på Árran.
Kl. 19:00-20:30 Offentlig kveldsprogram med andakt i Drag og Helland kirke.

Tirsdag 28. mars

Kl. 09:00-14:30 Konferanse om lulesamisk bibeloversettelse på Árran.
Folkehelse og friskliv arrangerer dag i Måsske/Musken:

  • Kl. 09:30-10:30 Trimtur til Hejtegiedde (en av tell-turene).
  • Kl. 11:30-12:30 Sirkeltrening i gymsalen.
  • Kl. 13:30-15:00 Svartkjelekaffe m/gáhkko i grillhytta.

Kl. 10:00 Fortellerstund for 5- og 6-åringer på Oppeid bibliotek med Sigrid Rasmussen.
Kl. 11:00  Utstillingsvisning «fragmenter av levde liv» på Árran.
Kl. 11:30-12:00 Lesestund - låhkåmbåddå for barn på samisk på Árran. Åpent for alle.

Onsdag 29. mars

Kl. 09:00-14:00 Duodje på Asvo. Åpent for alle.
Kl. 10:00 Utstillingsvisning «fragmenter av levde liv» på Árran.
Kl. 10:00 Fortellerstund for 5- og 6-åringer på Drag bibliotek med Sigrid Rasmussen.
Kl. 11:30-12:00 Lesestund - låhkåmbåddå for barn på samisk på Árran. Åpent for alle.
Kl. 17:00-20:00 SlektsLAN på Árran.
Kl. 18:00 Jazz og Klezmerkonsert, med kafe i regi av 9.klasse fra Oppeid skole. Æventyrsalen, Hamsunsenteret.
Kl. 19:00-21:00 Inspirasjonsseminar om samisk utsmykking av Drag og Helland kirke.

Torsdag 30. mars

Kl. 11:30-12:00 Lesestund - låhkåmbåddå for barn på samisk på Árran. Åpent for alle.
Kl. 17:00-19:00 Skrei-aften på Møteplassen på HIS. Utsatt!
Kl. 18:30-20:00 Bordtennis på Asvo. Åpent for alle.
Kl. 19:00 Grenselostrafikken, losenes arbeid og ettermæle på Hamarøy bibliotek, Oppeid.

Fredag 31. mars

Kl. 11:30-12:00 Lesestund - låhkåmbåddå for barn på samisk på Árran. Åpent for alle.

Lørdag 1. april

Kl. 12:00 Åpen lynsjakkturninger, Hamarøy sjakklubb, Kafe Sult på Hamsunsenteret. Åpent for alle.
Kl. 19:00 Æventyrsalen - Mihá konsert: Ola Bremnes / Lars Bremnes / Lávre / Ronja K. Larsen / England Brooks / TDWE aka Tom-Eirik, Erlend & Johannes / Kalle Urheim / John-Kåre Hansen / Terje Nohr / Marianne Apold / Julia Paulsen / Ingebjørg Jakobsen / Husbandet og kapellmester Schultz. Hamsunsenteret. Kjøp billett.