Det ble kokt kaffe og stekt reinskav på bålet. Til kaffen ble det servert mange gode historier av de frammøtte, hvor latteren satt løst og hvor det lulesamiske språket var en helt naturlig del av det hele.

Les mer om hverdagsglede på www.psykiskhelse.no.