Árran er en svært viktig samisk institusjon for å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. Partene er derfor glade for å kunne bidra til det i fellesskap, og ser frem til videre samarbeid for å sikre institusjonen en forsvarlig drift og utviklingsmuligheter.

- Jeg er glad for at Árran sin fremtid sikres, da den har en sentral rolle i å skape levende lokalsamfunn og arbeidsplasser, drive formidling og kunnskapsdeling, og språkutvikling, samt forvaltning av samisk kulturarv, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma.

- Árran er en av kommunens fremste samfunnsaktører, med en nasjonal rolle og kompetanse. For Hábmera suohkan/Hamarøy kommune er de en særdeles viktig kulturinstitusjon som vi er stolte av, og glade for å videreføre i en ny selskapsform, sier ordfører i Hamarøy Britt Kristoffersen Løksa.

- Nordland fylkeskommune skal være en samfunnsutvikler. Árrans arbeid med å fremme lulesamisk språk, kultur og samfunnsutvikling er viktig i denne sammenheng. 

Derfor er jeg glad for at vi nå har fått en avklaring med tanke på fremtidig driftsform for Árran, sier fylkesrådsleder i Nordland Svein Øien Eggesvik.

Selskapets formål er å eie og driveÁrran som en nasjonal samiskinstitusjon for derigjennom å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. I sin virksomhet skal institusjonen stimulere og utvikle et inspirerende miljø i tråd med lokale samiske verdier og tradisjoner, og i respekt for den kristne kulturarv. Institusjonen skal kunne kommunisere på samisk. Selskapet har ikke erverv til formål.

Selskapets aksjekapital er kr 2 000 000,- fordelt  2 000 aksjerá kr 1 000,-.

  • Sametinget - 49 % 
  • Hamarøy kommune - 34 % 
  • Nordland fylkeskommune -17 %

Styrets sammensetning:

  • Styreleder Amund Eriksen (Sametinget)
  • Styremedlem Anne Britt Klemetsen Hætta (Sametinget)
  • Styremedlem Sten Hilling (Hamarøy kommune)
  • Styremedlem Linda Jessen (Hamarøy kommune)
  • Styremedlem Rolf Steffensen (Nordland fylkeskommune)

 

Tekst: pressemelding Sametinget