Hábmera suohkanin le barggo mij la jådån åvddånahttet ressurssagistov suohkana mánájgárdijda ja skåvlåjda. Ulmme le dáv adnet pedagåvggålasj vædtsagijn gå skåvlå ja mánájgárde suohkanin bargge sáme tiemájn, tjálmostáhtátjit bájkálasj sisadov, dábijt ja duojijt. 

Paul (Bávva) ja Åse Gælok libá gierggamav ja nállogoadev dáhkam, ja ienep duoje ja gåvå båhti gå prosjækta åvddånahttá.