Fordeling av VinnVind-midler 2024

VinnVind-midlene for 2024 går til følgende lag og foreninger og fordeles slik:  

  • 400 000 kr tildeles Sørfjordfjellet tur- og hyttelag, til bygging av ny hytte ved Kjerringvatnet  
  • 40 000 kr tildeles Kjøpsvik pensjonistforening for sommeraktiviteter for de eldre i Kjøpsvik 
  • 70 000 kr tildeles Musken Aktivitet for Lulesamisk uke 
  • 130 000 kr tildeles Hellemobotn Grunneierlag for oppgradering av gamme 
  • 110 000 kr tildeles Trivsel i bygda for nærmiljøanlegg, badstue 
  • 90 000 kr tildeles Lokalhistorielaget for produksjon av årsbok for Tysfjord 

-Det er gledelig å se hvordan VinnVind-midlene brukes til et så bredt spekter av formål, som alle er rettet mot utvikling og aktiviteter i nærområdet. Vi er stolte av å kunne si at Sørfjord vindpark bringer både positiv og fornybar energi til området, sier Marika Aaltonen, Head of Asset Management i Fortum, som i tillegg til å være på eiersiden også har ansvar for driften av vindparken.   

Sørfjord Vindpark ble fullført og satt i drift i 2020. Vindparken består av 23 vindturbiner som ligger på et avsidesliggende område på toppen av et fjell i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Vindparken har en samlet kapasitet på opptil 99 mega watt (MW). Det er nok til å forsyne omtrent 91 000 husstander med elektrisitet. Les merpå Fortum.com 

 

Tekst: Fortum.com