Bakgrunnen for besøket var at det tidligere i vinter har vært kontakt mellom Telenor og kommunen v/ ordfører om plassering av ny mobilsender på Tranøy. Ordføreren inviterte da til nærmere dialog om mobildekning i hele kommunen. 

Det ble et godt og informativt møte med dekningsdirektøren, om utfasing av kobbernettet, planer for utbygging av 5G-nettet, samt aktuelle områder i kommunen der det er behov for tiltak for bedre dekning. 

Telenor har lenge ønsket å utbedre mobildekningen på Tranøy, med hensyn til nedlegging av kobbernettet og for å kunne tilby innbyggerne i området god mobildekning. Kommunen som grunneier inngår nå en grunnrettsavtale med Telenor slik at de kan etablere en basestasjon/sender i området.