Program

17.30-17.35 Velkommen Inga Anna Karlsen, Nasjonalforeningen Tysfjord Demensforening og Kirsti Hotvedt, Nasjonalt senter for aldring og helse

17.35-17.50 Åpenhet om demens Inga Anna Karlsen

17.50-18.10 Kommunikasjon med personer med demens – samisk perspektiv Reidun Ingebretsen, NOVA, OsloMet

18.10-18.20 «Møte med minner» i demensomsorgen Ragnhild Lien Ráhka

18.20-18.30 Pause/benstrekk

18.30-19.20 Filmen «Demens og samspill» Introduksjon v. Kirsti Hotvedt, Ragnhild Lien Ráhka og Inga Anna Karlsen

19.20-19.40 Aktuell informasjon

19.40-19.45 Avslutning program

19.45-20.30 Alle ønskes velkommen til sosialt samvær og enkel bevertning

Last ned program på lulesamisk i pdf.

Last ned program på norsk i pdf.