Hovedmotivet er hentet fra runebommen og fra diktet «Paiven parneh» («Beaivvi bártnit») av sørsamen Anders Fjellner. I dette diktet framstiller Fjellner samene som solas sønner. Sirkelen i flagget symboliserer sola og månen. Bakgrunnen (rød, blå, grønn og gul) er bare definert som de samiske farger (som er de vanligste fargene i de samiske folkedraktene). Det er ulike meninger hva de symboliserer og derfor ikke klargjort desto mer.

Det samiske flagget ble i 2003 i Norge offisielt anerkjent gjennom endringer i Sameloven og Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Stortinget bemyndiget samtidig Sametinget til å vedta forskrifter for bruk av flagget. Sametinget vedtok dette i 27. mai 2004. Flagget har offisiell status, men det er ikke et nasjonalflagg som folkerettslig og statsrettslig representerer kongeriket Norge.

Forskrift om bruk av det samiske flagget

 

Tekst: Sametinget.no

Offisielle samiske flaggdager

De offisielle samiske flaggdagene som ble vedtatt på Samekonferansen i Helsingfors i 1992, Samekonferansen i Murmansk i 1996 og Samekonferansen i Tråante 2017 er:

 • 6. februar - Samisk nasjonaldag som feires til minne om det første landsmøtet i Trondheim 1917
 • 2. mars - Sametinget i Finland ble opprettet i 1996 og avløste samedelegasjonen, som ble opprettet i 1973.
 • 25. mars - Maria budskapsdag, en tradisjonell samisk helligdag
 • 24. juni - Midtsommerdagen – offisiell helligdag
 • 9. august - FNs internasjonale urfolksdag
 • 15. august - Det samiske flagget ble vedtatt denne dagen i 1986
 • 18. august - Samerådet ble grunnlagt denne dagen i 1956
 • 26. august - Sametinget i Sverige ble åpnet denne dagen i 1993
 • 9. oktober - Sametinget i Norge ble åpnet denne dagen i 1989
 • 9. november - Delegasjonen for samiske saker ble grunnlagt i Finland i 1973
 • 15. november - Isak Sabas fødselsdag 1875. Han skrev teksten til samenes nasjonalsang.
 • 29. november - Elsa Laula Renbergs fødselsdag 1877