Fagdagen er for alle som jobber med barn og unge, som profesjonsarbeider eller på politisk nivå i kommunen, eller som frivillig, i sør- og lulesamisk område. Målet er å styrke kompetansen om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet, vår samiske kulturforståelse, dobbelt minoritetsstress og hvordan dette kan henge sammen med psykisk uhelse og mobbing. Last ned program.

I Hábmer - Hamarøy treffes alle som er interesert i temaet på Skogheim på Oppeid for å se dette sammen. Etter lunsj (kl. 12.25) blir det digitalt gruppearbeid. Det betyr at samtlige som melder seg på og skal være på Skogheim under seminaret, må ha med seg egen PC med tilhørende kamera og mikrofon. På grunn av lydkvalitet er det å foretrekke at alle bruker eget headset og mikrofon. Har du ikke tilgang på dette er det viktig at du sitter et sted uten mye bakgrunnsstøy.

I utgangspunktet ønskes det å være sammen, under trygge forutsetninger og godt smittevern, men skulle de bli så mange påmeldte at alle ikke får plass på Skogheim, kan de som ønsker det også delta fra eget kontor. 

Frist for påmelding er mandag 26.oktober 2020. For å melde dere på, trykker dere her. De som ønsker å være med fra Skogheim må i tillegg sende en e-post til Marte Hovlund marte.hovlund@hamaroy.kommune.no. 

Webinaret er åpent for alle som ønsker lære om temaene. Workshopen er spesifikk for ansatte og frivillige som jobber med barn og unge i kommuner i sør- og lulesamisk område.