Hábmera girjjevuorkka/Hamarøy bibliotek skal samle inn drømmer fra Hábmera/Hamarøy på vegne av Salten kultursamarbeid. Dette er ett av flere prosjekter som har kommet i stand i forbindelse med at Bodø er Europeisk kulturhovedstad i 2024.  Det involverer alle de ti kommunene i Salten, fra Rødøy i sør til Hábmera-Hamarøy i nord. Vi håper at du vil dele din drøm med oss.

På prosjektets hjemmeside står det: 
Vi samler inn drømmer om fremtiden fra innbyggere i hele regionen. 10 kommuner går sammen i dette kulturhovedstadsprosjektet for å hedre menneskets evne til å forestille seg en tenkt fremtid, og ønsker å inspirere en hel befolkning til å drømme og se muligheter. Drømmer i Salten skal stimulere befolkningen til finne håp og fremtidsvisjoner, og synliggjøre små og store drømmer vi alle sammen bærer i oss.

Denne prosjektbeskrivelsen og mere til finner du på www.drommerisalten.no.

Hamarøy vekst har laget en flott drømmefanger til oss og vi har kjøpt inn en postkasse med lås der du kan legge din drøm. Dette er plassert på hovedbiblioteket på Oppeid. Hvis du ønsker det kan du levere din drøm til bibliotekaren på bibliotekfilialen på Drag. Etter påske vil alle drømmene sendes til Bodø.

Høsten 2024 skal drømmene foredles og sammenstilles i bokformat, videokunst og forhåpentligvis kan vi overlevere Saltens drømmer videre til våre politikere, som dermed får et spennende og uvanlig verktøy for å videreutvikle regionen vår.