Om prosjektet

"Drømmer i Salten" er et prosjekt der vi skal samle inn drømmer om fremtiden fra innbyggere i hele regionen. Vi skal hedre menneskets evne til å forestille seg en tenkt fremtid, inspirer barn og unge til å drømme og se muligheter i en verden som stadig blir beskrevet som en verden med mer og mer dystopiske fremtidsutsikter. Vi ønsker å stimulere befolkningen til finne håp og fremtidsvisjoner, og synligjøre små og store drømmer vi alle sammen bærer i oss.

Drømmene blir samlet inn på ulike måter, blant annet igjennom kunstverksteder og skriveverksteder i kulturskoler og biblioteker og omreisende drømmefangere som vil samle inn drømmer på video. Det åpnes også opp for at alle innbyggere kan sende inn sine drømmer. Én drøm fra hver kommune vil bli plukket ut og filmatisert av Rabalder produksjon.

Nå er tiden inne til å dele drømmen din og heie på hverandre. Kanskje kan en drøm inspirer en annen til å drømme, og på den måten stimulere en hel befolkning til å drømme og se håp og muligheter for fremtiden. 

Hvorfor drømme?

Dagdrømming er en viktig form for kreativ tenkning og problemløsning, og i alle tider har denne evnen sørget for innovasjon og utvikling. Et Salten uten drømmer, er et Salten uten håp. Det er avgjørende for å klare å løse de utfordringene vi står ovenfor ved tanke på energi, klima og befolkningsutvikling. Vi trenger nye ideer, løsninger og drømmer for å utvikle samfunnet vårt. I tillegg viser forskning at dagrømming har positive effekter på vår mentale helse, så vi kan drømme med god samvittighet.

Vi håper prosjekt treffer bredt og engasjerer på tvers av generasjoner. Vi har de beste folkene med på laget; filmskaper Tord Theodor Olsen, kunstnerne Anna Nãumann og Magnus Holmen, forfatter og kritiker Hilde Østby, kulturskolerektorer og bibliotekledere i Salten. Med på laget har vi også Bodø 2024, Den kulturelle skolesekken i Nordland sier prosjektleder i Salten Kultursamarbeid Steinar Pleim Johansen. Sammen skal vi skape et fantastisk prosjekt for innbyggerne i Salten.

Vi håper så mange som mulig vil dele sine drømmer når prosjektet lanseres 21. juni. Hva er din drøm?

Ønsker du allerede nå å lese om prosjektet besøk www.drommerisalten.no. Her kan du lese mer om prosjektet europeisk kulturhovedstad www.bodo2024.no.

Drømmer i Salten

  • Drømmer i Salten, et grasrotprosjekt som skal inspirerer en hel befolkning til å våge å drømme mer.
  • 10 kommuner går sammen for å hedre menneskets evne til å forestille seg en tenkt fremtid, og heie fram håp og fremtidsvisjoner.
  • Drømming er en viktig form for kreativ tenkning og problemløsning, og i alle tider har denne evnen sørget for innovasjon og utvikling.
  • I løpet av 2023 og 2024 skal det samles inn drømmer fra hele Salten, blant annet igjennom kunstverksteder og skriveverksteder i biblioteker og omreisende drømmefangere.
  • Drømmene vil være grunnlaget for produksjon av kunstfilm med Rabalder produksjon.
  • Det vil også være kunstverksteder i regi av kulturskolene på tvers av kommunegrenser.
  • Prosjektet drives av Salten Kultursamarbeid i tett samarbeid med kommunene.
  • Alle drømmene vil presenteres i ulike formater i en omreisende fremtidskapsel som vil reise på turné i Salten i perioden august - oktober 2024.
  • Prosjektlansering på sommersolverv - 21. juni 2023.
  • www.drommerisalten.no for mer informasjon.

 

Tekst og bilde: Salten Kultursamarbeid