Frivillighetsprisen i Hábmer/Hamarøy har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i hele kommunen. Den skal fremheve frivillighetens verdi for mennesker og lokalsamfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen deles ut til personer, foreninger eller organisasjoner som har gjort en ekstra innsats for sine medmennesker og sitt lokalsamfunn. Hamarøy frivilligsentral ønsker å takke Hamarøy Røde kors som bidrar med pengepremien som følger prisen, en gavesjekk på 2500,- kr.

Innbyggerne i kommunen har blitt oppfordret til å nominere personer og foreninger. Juryen som består av styret i Hamarøy Frivilligsentral har enstemmig kommet frem til en verdig vinner også i år.

I år var det ekstra utfordrende å finne de som skulle får prisen, da alle innsendte kandidater var verdige frivillighetspris- vinnere. Men vi landet samlet på at det måtte bli en hel gjeng.

Frivillighetsprisen for 2023 går til dugnadsgjengen på Skutvik, for deres utrettelige bidrag til bygda si gjennom en årrekke med dugnadsarbeid.

Juryens begrunnelse:

Dugnadsgjengen på Skutvik kan nesten tilskrives alle som bor i bygda. Juryen vil trekke frem gjengen rundt Skutvik Kystfæstival, for en enorm jobb både planlegging, motivasjon og gjennomføring. Gjennom den enorme felles dugnaden som ble en kjempe publikumssuksess, kan vi virkelig si de har satt Skutvik på festival - og reisemålskartet! Men der er mer og de er flere; bygge kai på dugnad, lage fundament til biblioteks-telefonkiosk, fikse veilys, pynte til advent/jul, dugnadsmiddag for TV-aksjonen, bygging av Tankenes plass, gjøre om en fiskefabrikk til et kunstgalleri med fantastiske utstillinger, generell rydding og flikking, bygging og sjauing. Og for ikke å glemme de som står for mat og drikke til ivrige dugnadsarbeidere.