Tømmerhuset på gåren ble satt opp i 1888. Folkene som levde her hadde en mangesidig økonomi, med både februk og fiske, som en del av sin næring, i tillegg til at de eide noen rein. Videre ble det vektlagt jakt og sanking som viktige deler av det daglige underholdet. Gården ble fraflyttet i 1965.

Jon Pedersen bodde på gården Duvvo/Tuva rundt 1900-tallet. Han var en ansett og betrodd mann. Kjøpmannen Sverre Pedersen på Oppeid solgte agn til Lofoten. Det var Jon som var Sverres salgsmann. En gang fikk Jon i oppdrag å hente oppgjøret fra salget. Han fikk sendt en veske hvor han skulle ha pengene. På vei hjem fra Lofoten ble han ranet og veska tatt fra han. Men Jon hadde ikke satt pengene i veska. De hadde han stappet inne i en lomme på barmen innenfor kofta. Han kunne derfor levere oppgjøret som avtalt.

Tidligere var oterjakt viktig for folket i Duvvo/Tuva. Under oterjakten ble oteren lokket ut fra sitt hjemmested med en fløyte. 

 

Teskt: Oddmund Andersen arkeolog, forskningsleder på Árran - lulesamisk senter.