Juryens begrunnelse: 

«Ellen har gjennom en årrekke stilt opp som frivillig på en rekke prosjekter. Hun har vist et utrettelig engasjement gjennom frivillig arbeid i flere lag og foreninger på Finnøy og ellers i Hamarøy, som Finnøy Ungdomslag, Karlsøy kirkeforening, Hamarøy Menighetsråd, Hamarøy og Tysfjord Bygdekvinnelag og Innhavet Sanitetsforening. Det siste året har Ellen vært frivillig arbeidet med i Trillethon, Friluftsskola og TV-aksjonen. Ellen brenner for tilflytting og inkludering og har en evne til å se alle. Hun er rettferdig, omsorgsfull og inkluderende. Ellen er den frivillige som alltid er der, stiller opp og bidrar uselvisk og med stort pågangsmot. Uansett hvor travelt hun har det så tar hun seg alltid tid til å bidra. Det finnes ikke mange som Ellen og hun er en verdig vinner av Frivillighetsprisen 2022.» 

Frivillighetsprisen i Hábmer/Hamarøy har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i kommunen. Den skal fremheve frivillighetens verdi for mennesker og lokalsamfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen deles ut til personer, foreninger eller organisasjoner som har gjort en ekstra innsats for sine medmennesker og sitt lokalsamfunn. 

Innbyggerne i kommunen har blitt oppfordret til å nominere personer og foreninger, og styret i Hamarøy Frivilligsentral fungerer som jury. Hamarøy Røde kors bidrar med pengepremien som følger prisen, en gavesjekk på 2500 kr.