Tekst: elever i skrivegruppa

Melodi: Erling Ramskjell

Sangere: Silje Mari Jakobsen, Silja Braseth-Ellingsen og Benjamin Stensland (norske versjonen), Julia Paulsen og Ingebjørg Lie Jakobsen (lulesamisk)

Produksjon: Svein Schultz og Erling Ramskjell