Bibliotekfilialen på Drag skal være tilgjengelig både for elever på Drag skole og for innbyggerne på Drag og nærliggende områder. Som ei forsøksordning vil vi forskyve åpningstiden en time for at også yrkesaktive vil få lettere tilgang til biblioteket.

De nye åpningstidene vil være onsdag 11.00-18.00.