Energianalyse og digital befaring

Energiportalen tilbyr en enkel løsning for å få oversikt over energibruken i boligen din og gir konkrete tips til tiltak som kan redusere forbruket.

Gratis klima- og energirådgivning til innbyggere omfatter:

Du kan blant annet få råd om:

 • Elbillading
 • Etterisolering av vegger og tak
 • Bytting av vinduer og dører
 • Installering av varmepumpe
 • Solceller
 • Smart styring
 • Alternative energikilder
 • Støtteordninger fra Enova

Hvordan bruke Energiportalen

 • Gå på energiportalen.no
 • Søk opp din boligadresse: Få en foreløpig oversikt over energibruken i boligen din, estimert i kilowattimer (kWh), samt en oversikt over kostnadene og CO2-utslippet.
 • Legg inn egne opplysninger: Suppler med egne data for å få et mer presist resultat. Legg inn informasjon om eventuelle oppgraderinger som etterisolering, nye vinduer eller installasjon av varmepumpe. Jo mer nøyaktig informasjon du legger inn, desto bedre blir analysen.
 • Velg ønskede tiltak: Se hvordan ulike energitiltak vil påvirke boligen din. Få en rask oversikt over besparelsen ved å installere for eksempel en varmepumpe, et varmestyringssystem, bytte vinduer eller etterisolere.

Økonomisk gunstig hverdag

Hele poenget med Energiportalen er å gjøre deg mer bevisst på hvordan du bruker energi i hjemmet ditt. Dette gir deg et godt grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som gir mest effekt i din bolig, samtidig som du får informasjon om lokale og nasjonale støtteordninger samt oversikt over autoriserte produktleverandører og mesterbedrifter i nærheten.

Når du vurderer energitiltak, kan du også se kostnadene i forhold til nytten. Energiportalen gir deg en pekepinn på hvor mye du kan spare i energikostnader per år, slik at du kan sammenligne dette med investeringskostnadene. Med stadig økende strømpriser blir besparelsen desto viktigere, og investeringen kan betale seg raskere enn du tror.

Ved å ta i bruk Energiportalen får du ikke bare en mer bærekraftig bolig, men også en mer økonomisk gunstig hverdag. Gjør energisjekken i dag og se hvor mye du kan spare!

Kampanjen er finansiert av Nordland fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og EEFFY AS.

 

Tekst: pressemeldig NFK