Bra tilfang

Stillingen ble lyst ut med søknadsfrist 20. mars og det kom inn 10 søkere til stillingen. Blant disse er 1 kvinne og 9 menn. To søkere var unntatt offentlighet.

Odd Børge Pedersen er 52 år, gift og har 3 barn. Han er opprinnelig fra Vesterålen, og er i dag kommunedirektør i Måsøy kommune. Før dette var han næringssjef i Hammerfest kommune. Pedersen er utdannet fra Høgskolen i Harstad i økonomi og administrasjon. I tillegg har han en Master of Business creation & entrepreneurship fra UiT.

God prosess

Tilsettingsutvalget har bestått av ordfører Britt Kristoffersen (leder), varaordfører Ann Irene Sæter, opposisjonsleder Filip Mikkelsen (H) og ansattes representanter (Ingrid Engan, Utdanningsforbundet og Maija K. Hansen, Fagforbundet). Disse fikk i oppdrag fra kommunestyret å forestå den praktiske prosessen med tilsetting av ny kommunedirektør (kommunestyremøte 26.11.20 sak 161/20). Tilsettingsutvalget fikk også mandat til å bruke rekrutteringsbyrå i prosessen. Til dette ble Bedriftskompetanse AS valgt. 

Tilsettingsutvalget er svært fornøyd med samarbeidet med Bedriftskompetanse AS, som har bistått i hele prosessen frem til kommunestyret fikk forelagt innstillingen i dag. Kommunestyret fikk informasjon om en god prosess med gode kandidater. Kommunestyret fikk deretter presentert tilsettingsutvalgets innstilling og ga sin tilslutning til den. Som kommunedirektør tilbys stillingen til Odd-Børge Pedersen. Dersom han takker nei, er Kurt Fossvik innstilt som nr. 2.