Laila Vatn var ferdig utdannet ergoterapeut fra NTNU Trondheim i 1984 og er godkjent ergoterapi spesialist i somatisk helse. Hun har erfaring fra både spesialist- og kommunetjenesten og har arbeidet både med barn og voksne. De siste par årene har hun stort sett jobbet med nevrologiske pasienter og pasienter med lungesykdom, men har i lengre perioder i sitt yrkesliv også jobbet med barn. Laila gleder seg til å komme inn i jobben her på Hamarøy og bli kjent med folk her.

Hun søkte seg til Hamarøy fordi hun liker natur, vær og friluftsliv samt at hun trives godt nord i landet. Har tidligere bodd både i Harstad, Tromsø og Hammerfest. Kommer opprinnelig fra Trøndelag, men har de siste 30 årene stort sett bodd på Lillehammer. Laila har fem voksne barn.