Fra anbudsbeskrivelsen:

«Formålet gjelder kjøp av pasientreiser på vei til Nordlandssykehuset HF. Pasientreise på vei er en tilrettelagt transport der pasienten har behov for dette på medisinsk eller trafikalt grunnlag. Anskaffelsen gjennomføres av Helse Nord RHF. Avtaler inngås mellom det enkelte helseforetak og vinnende tilbyder.»

Anbudet i sin helhet og kontaktinformasjon finnes på doffin.no.