Når er isolasjon over?

Av disse er 21 personer ute av isolasjon, og det er 4 som er isolert nå. Hovedregelen er at pasienter som er hjemmeisolerte kan avslutte isolasjon når det er gått 10 døgn etter symptomdebut OG feberfri uten bruk av febernedsettende midler i minst 24 timer. Når isolasjon er over regnes man ikke lengre som smitteførende.

Testing i helgene

Testing skjer ikke lenger i helgene, men det vil være forsterket testing på fredager og mandager.

Neste oppdatering vil derfor bli når prøvesvar for mandag foreligger. Det tar vanligvis 1-3 dager.