Det er tatt flere tester på fredag. Prøvesvar kommer i løpet av helgen, og kommunen forventer at det kan bli flere positive tilfeller.

Kommunen har økt testkapasiteten, og det er lav terskel for testing. Ring 477 66 557 for å avtale tidspunkt for testing. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. Åpningstider for test-telefon ukedager kl. 08:30 - 10:00 og 13:00 - 14:30.