Dersom man har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, anbefales det å teste seg med PCR-test. Ring 477 66 557 for å avtale tidspunkt for testing. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. Åpningstider for test-telefon ukedager kl. 08:30 - 10:00 og 13:00 - 14:30. Testing foregår i test-BUA ved legekontoret på Oppeid. Vennligst ikke kom inn på legekontoret, vent ute ved test-BUA!