Det er endel forkjølelsessymptomer ute og går, og vi har sett økt pågang på testing. Kommuneoverlegen sier at det er bra at folk har lav terskel for testing. Kommunen har god testkapasitet. De som mistenker at de kan være smittet eller syke med koronavirus skal ringe 477 66 557 for å avtale tidspunkt for testing. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. Åpningstider for test-telefon ukedager kl. 08:30 - 10:00 og 13:00 - 14:30.