Det skyldes mange helligdager i april og mai, kursing av legene og permisjon. Situasjonen kan vare utover sommeren på grunn av ferieavvikling og et økt behov for beredskap rundt akutte timer. I sommermånedene øker antallet personer som oppholder seg i kommunen kraftig, og dermed vil det være flere som trenger legetime.