Kommunen har gjennomgått listene i samarbeid med Salten Brann IKS, men det kan likevel ha blitt feil. Vi ber deg ta kontakt dersom du er blitt fakturert for feieavgift uten at det er grunnlag for dette, det vil si at det ikke er fyringsanlegg i hytta/fritidsboligen. 

Informasjon om feie- og tilsynsgebyr, hyppighet for tilsyn og feiing, gjeldende forskrifter m.m. finnes på Salten Brann IKS nettside. 

Kontakt dersom feil: postmottak@hamaroy.kommune.no eller tlf. 475 01 883 evt. 941 32 515.