Det er i tillegg sendt ut en SMS med informasjon om dette til eiere av boliger og fritidsboliger som er planlagt besøkt denne uka.

For at Salten Brann skal kunne varsle deg med SMS, ber de deg registrere dine kontaktopplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret. SMS- varsel kommer fra et 14-sifferet nummer som er unikt for deg. Følg link i SMS eller logg inn på MinEiendom for mer informasjon om varslet aktivitet.

Du kan se når neste feiing/tilsyn er planlagt hos deg og annen informasjon om ditt fyringsanlegg på MinEiendom.

For spørsmål angående ditt fyringsanlegg eller bestilling av feiing og tilsyn med fyringsanlegget kan du kontakte Salten Brann på post@saltenbrann.no eller 75557405.

Spørsmål om gebyr for feiing og tilsyn må rettes til Hamarøy kommune.

 

Tekst: Salten Brann