Paraden som gikk fra Oppeid skole til Hamsunsenteret, var fylt med regnbuens farger, flagg, kreative paroler og rundt 100 glade deltakere som gikk i takt med livlig musikk. I Æventyrsalen ønsket daglig leder i Frivilligsentralen, Karina Thorbergsen, velkommen. Deretter sto appellene stod for tur, og ordfører Britt Kristoffersen Løksa var først ut:

-Vi feirer kjærlighet og mangfold, fordi det er viktig å markere - særlig for dere unge som vokser opp - at dere kan elske den dere forelsker dere i, også om det er en med samme kjønn. Jeg ønsker at alle skal føle det trygt å være seg selv, sa ordføreren, og roste samtidig Kirken og ungdomsrådet for sitt engasjement i forbindelse med feiringen.

Kristoffersen Løksa viste også til at det er forankret i Hábmera suohkan - Hamarøy kommunes samfunnsdel at kommunen skal fremme mangfold og likeverd, møte forskjellighet med åpenhet og interesse, og at vi skal akseptere alle mennesker som de de er. Vi skal anerkjenne og arbeide for aksept for de som har forskjellige kjønnsidentiteter og seksuell orientering (LHBTIQ). -Derfor håper jeg at Pride fortsetter som en årlig markering i kommunen vår og jeg håper det fortsatt blir like fint som i dag, avsluttet ordføreren.

-Pride handler om mer enn bare fargerike prater og festligheter, det handler om å anerkjenne og respektere hver enkelt persons rett til å være seg selv uten frykt for diskriminering eller fordømmelse, mener representanter fra ungdomsrådet Ruby Rokkan og Marte Berre. -Det handler om å stå sammen som et fellesskap og vise solidaritet for de som fortsatt kjemper for likestilling og aksept over hele verden. Vi alle må bruke denne dagen til å reflektere over våre egne holdninger og til å feire mangfoldet og kjærligheten. Kjærligheten bind oss sammen og gir oss muligheten til å elsk hverandre. Ingenting skal kom i veien for at man skal elsk hverandre, la de til.

Nertila Stringa, rådgiver ved Likestillingssenteret KUN i Steigen, og stortingsrepresentant for Nordland SV, Mona Fagerås, holdt appeller med sterke budskap, før svært talekyndige representanter fra ungdomsrådet slapp til. Og de var sikre i sin sak:

- Det BLIR Pride neste år, uten tvil! slo ungdommen fast der og da.

I år er det Frivilligsentralen ved daglig leder Karina Thorbergsen som har planlagt Pride-feiringen i samarbeid med kommunen og ungdomsrådet, og det virker som at det er en tradisjon som er kommet for å bli.

Kvelden ble avsluttet med filmvisning av «Norwegian dream» i regi av Veten filmklubb.