Hun opplyser at noen av smittetilfellene har sammenheng med tidligere bekreftede tilfeller knyttet til Dragstunet og Drag skole, som har vært fulgt opp med jevnlig testing. Det er også enkelte tilfeller i resten av kommunen. -Det er positive hurtigtester fra helgen som nå er bekreftet, sier Richter. -Vi opplever at vi har god kontroll takket være god innsats fra befolkningen som tester seg. Slik kan vi bremse utviklingen godt. 

Fra 1. januar 2022 har vi fått bekreftet 21 smittetilfeller i kommunen, siste uke - 12.