Målgruppe:

  • Familier med svak økonomi over en lengre periode
  • Familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år
  • Familier som ikke har tilsvarende tilbud
  • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging

Ferie for alle oppholdene arrangeres med hjelp av mange flotte frivillige som vil være tilstede og tilrettelegge for at familien får gode opplevelser under oppholdet. På hvert ferieopphold vil det være en frivilligleder/ferieleder som har det overordnede ansvaret for aktivitet og beredskap på turen. Frivillige har ulike bakgrunner og vil være tilstede å gi støtte først og fremst som medmenneske, ikke som fagpersoner. Det betyr at familiene må klare seg selvstendig både språklig, helsemessig og praktisk da det ikke vil være verken tolk eller fagpersonell tilstede for å følge opp familiene. Oppholdene er gratis for familiene og skal ikke medføre ekstra utgifter i transport, overnatting, mat og utstyr. Ferie for alle er et aktivt ferietilbud og mange av aktivitetene foregår ute. Det er foreldrene selv som har ansvaret for barna sine under oppholdet.

Påmeldingsskjema finner du på Røde Kors sin side. Søknadsfrist 26. januar 2023.

Invitasjon Ferie for alle 2023 vinterferie.pdf