Årets vinterferie

I mars 2022 inviterer Bodø Røde Kors til vinterferie i Sulitjelma. Vår base under oppholdet vil være Sulitjelma Hotell beliggende i det tidligere gruvesamfunnet i Fauske kommune. Her ligger alt til rette for lek og moro utendørs hvor vi blant annet kan ake, gå på ski og prøve ut alpinbakken i Daja. Ferie for alle er en aktiv ferie hvor vi legger opp til å skape gode ferieminner utendørs. Det er derfor viktig at deltakerne har med gode varme klær tilpasset årstiden. Bodø Røde Kors vil i tillegg være behjelpelig med ski- og annet nødvendig utstyr til aktivitetene.

Målgruppe

Familier med svak økonomi og minst ett barn i alderen 6-13 år. Familiene må kunne klare seg selv uten tett oppfølging. Får å nå ut til flere, så skal familiene ikke ha et tilsvarende tilbud.

Ansvar for barna

Foreldrene har ansvaret for egne barn under hele oppholdet. Spesielt gjelder dette barnas sikkerhet og helse. Det er også viktig at foreldrene passer på at utstyr som er lånt ryddes på plass og at barna legger seg til passende tid, slik at de er uthvilte til kommende dagers aktiviteter. Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for familiene – ikke som barnevakt, men som medmennesker og tilretteleggere. De frivillige har taushetsplikt.

Forsikring

Røde Kors har tegnet en ren ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til feriestedet inklusivt oppholdet for alle deltakere. Røde Kors har også egen forsikring som gjelder i forbindelse med aktivitet. Forsikringen dekker død og invaliditet. Vil man forsikre seg mot. f.eks. tyveri, så må egen reiseforsikring ordnes.

Rusfritt

Vi minner også om at Ferie for alle er et rusfritt arrangement, det er ikke lov til å ha med eller nyte alkohol eller andre rusmidler under Ferie for alle.

Hvordan søke om plass?

Røde Kors ønsker å nå de familiene som trenger det mest, dere som er i kontakt med målgruppen lokalt vet mye om hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Vi ber derfor om hjelp til å formidle tilbudet om Ferie for alle og søke inn barnefamilier dere mener bør få være med. Du søker om plass for familiene via elektronisk søknadsskjema innen 13. februar 2022. Familiene får beskjed om de får plass ca. 2 uker før ferien.

Har du spørsmål, kontakt: Bodø Røde Kors Josefine Grantangen Tlf: 90201551 E-post: Josefine.grantangen@rodekors.org 

 

Tekst og bilde: Bodø Røde Kors.