For å kvalifisere til søker gjelder disse kriteriene: 

  • Man må ha et barn i alderen 6-13 år.
  • Man har ikke tilsvarende tilbud gjennom andre aktører.
  • Familien har vedvarende svak økonomi over tid, i minst 3 år.
  • Familien er selvstendig, uten tett oppfølging av frivillige, tolk eller hjelpeapparat.

Mer informasjon om hva ferie for alle er, søknadsprosessen og de ulike oppholdene som arrangeres av lokalforeninger i Nordland finner du på Røde Kors sin side. Siden oppdateres fortløpende etter hvert som det planlegges.

Last ned informasjon om opphold i deres område (pdf).  

Søknadsfrist for årets sommeropphold er 7. mai, søknadssystemet vil være åpent så lenge det er ledige plasser på oppholdene og på venteliste.

Påmeldere og familier kontaktes fortløpende etter 7. mai. Plasser tildeles digitalt, der påmelder takker ja på vegne av familien via linken de får tilsendt. Vær obs på svarfristen dere får. Familien settes på kopi. For de som ikke får plass etter første tildeling vil det være mulig å stå på venteliste. Det er alltid noen som dessverre ikke har mulighet til å benytte seg av tilbudet når det nærmer seg, det kan åpne seg plasser helt frem til oppholdet starter.

Søknadsskjema finnes på Røde Kors sin side.

 

Tekst og illustrasjon: Nordland Røde Kors