Tema for møtet var råstofftilgang for fiskeindustrien. Fiskeriministeren fikk en grundig orientering av bedriften om hvilke utfordringer som bedriftene i kystkommunene står ovenfor med påfølgende dialog.

Taste of North har sine produksjonslokaler på Korsnes og leverer høykvalitets sjømatprodukter over hele landet. Bedriften er en særdeles viktig aktør innen sjømatnæringen i kommunen, og er med på en betydelig verdiskaping.