Vuorbbe samij almmukbiejvijn! Gratulerer med samenes nasjonaldag!

I dag er det 3 år siden sist jeg sto her på skolen og feiret 6. februar sammen med dere.  

Etterpå har vi hatt digitale markeringer med fine videoer fra kulturskolen. Det er ekstra fint å få feire dagen sammen med mange og få møtes til feiring og flaggheising.  

I dag feirer vi det samiske folket og den samiske kulturen.  

I vår kommune er det ekstra viktig. Vi skal gi plass til samisk kultur og språk og være stolte av vår samiske befolkning. Det er rikdom i det mangfoldet som kjennetegner Hábmer/Hamarøy. Mangfold er noe vi setter høyt. Det skal vi leve ut i praksis gjennom å ha plass til og være interessert i samisk språk og kultur.  

I dag skal vi være stolte. Det skal vi også være alle andre dager gjennom året. Og jeg er glad for at samisk språk og kultur gjøres synlig både her på Oppeid skole og ellers i hele kommunen.  

Hvorfor ble det akkurat 6. februar?  

  Det var datoen for det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Samene samlet seg for å sette søkelys på sine saker. Hun som samlet samene til dette viktige møtet, var Elsa Laula Renberg. Dette var en så viktig hendelse i den samiske historien, at dette ble datoen som ble valgt for å feire Samenes nasjonaldag.  

Det er viktig at samenes historie kommer frem. At vi alle lærer mer om samisk historie som del av Norges historie. At vi lærer om kulturen og språket.  

I den lulesamiske historien og i det lulesamiske samfunnet i dag er det mange, både kvinner og menn som hver på sine måter bidrar til å bringe videre språk, kultur, historie, og stolthet.  

Vi skal alle være med og løfte dem og feire dem i dag. Det å lære oss å kjenne den samiske kulturen gir oss kunnskap og rikdom.  

Jeg vil ønske dere alle sammen  til lykke med dagen. Vuorbbe biejvijn!

 

Suohkanoajvve - Ordfører Britt Kristoffersen