Vannføringen ventes å øke raskt i små og middels store elver. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Det ventes spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden. Konsekvenser kan bli lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver, og overvann i tettbygde områder. 

Følg meldinger og anbefalinger på varsom.no