De byggeklare boligtomter er på følgende tettsteder: Storjord, Skutvik, Oppeid, Presteid, Ulvsvåg og Innhavet. I tillegg planlegges det kommunale boligtomter på Drag.

Kommunale tomter i regulerte boligfelt selges til gjeldende fastpris på kr 17,- pr m2. Dette utgjør kr. 17.000 for en boligtomt på ett dekar. For boligtomter i Hersethskogen på Oppeid er tomtepris fastsatt til kr 160 000,-. For boligtomter på Presteid tilbys det framfesteavtale til gjeldende betingelser fra Opplysningsvesenets fond.

Ta kontakt med Aleksander Rongved
Tlf. 469 04 124
E-post: aleksander.rongved@hamaroy.kommune.no

Mer informasjon her