Utdanningen kom i stand høsten 2018 via et samarbeid mellom Hamarøy og Bodø kommune sammen med Statsforvalteren i Nordland fylkeskommune og Sametinget om en stipendordning som sikret at disse studenten kunne gjøre utdanningen ferdig på normert tid. To av studentene skal jobbe i Hamarøy kommune og en skal jobbe i Bodø kommune.

Les mer på Nord Universitet sin side.