Onsdag var hun på Knut Hamsun videregående skole, før hun deltok i lulesamisk informasjons- og dialogmøte i regi av Statsforvalteren i Nordland på ettermiddagen. Torsdag hadde ordfører Britt Kristoffersen lagt opp til en hel dag med besøk hos ulike bedrifter i kommunen. Fylkesråden ønsket å høre hvilke erfaringer og behov næringslivet i Hamarøy har, med tanke på rekruttering, kompetanse og lærlinger. Det ble en innholdsrik dag, med viktige og nyttige innspill for både fylkesråden og ordføreren. I løpet av dagen besøkte de Haneseth Nord-Salten, Innhavet Transport / Nord-Salten Sentralverksted, The Quartz Corp, Árran, Hamsunsenteret og Byggmester Knut Høivaag AS. I tillegg var det satt av tid til å snakke om kommunens egne rekrutteringsbehov, med vekt på helsefag. Her bidro HR-leder Beate Bye Strand sammen med ordføreren. De tok også opp viktigheten av et lokalt videregående skoletilbud for minoritetsspråklige voksne. 

Takk for besøket – og takk til alle bidragsytere!