Folkebad kl. 12.00 - 15.00 hver lørdag:

  • Kl. 12 - 13.00  Barn
  • Kl. 13 - 15.00  Familiebad   

Åpningstider: mandag - torsdag kl. 08.00- 16.00 og kl. 17.30 - 22.00

Utleie mandag-torsdag gjennom Hamarøy hotell. Ring 75765500 eller send epost: post@hamaroyhotel.no for forhåndsbestilling. 

Max 10 personer av gangen i bassenget (unntak her er kun familie).  

Ta hensyn til smittevernregler, og hold minst 1 m avstand.