Folkehelseuka kan inneholde spesielle arrangementer og bidra til å fremheve de faste aktivitetene og tilbudene i kommunen. Innbyggere, frivillige lag og foreninger, lokale bedrifter og tjenester i kommunen oppfordres til å rette ekstra fokus mot folkehelsearbeid i denne uka, så dersom du/dere har noe som ønskes synliggjort i Folkehelseuka 2023 og i vårt program, så send gjerne info til:

Kristin Green Johnsen, Folkehelsekoordinator i Hábmer - Hamarøy
E-post: kristin.johnsen@hamaroy.kommune.no
Tlf: 915 65 596